امروز بعد از مدت ها فرصتی دست داد تا مطالب منتشر شده قبلی وبلاگ تازه های بیان را مرور کنم. متاسفانه برخی از وبلاگ های که در گذشته بسیار فعال بودند حذف شده بودند و موضوع و محتوای برخی از وبلاگ ها به طور کامل تغییر داده شده بود. به همین دلیل یک بررسی روی همه وبلاگ های معرفی شده داشتم و به ناچار برخی از مطالب را حذف کردم.

در نهایت برای اینکه مخاطبان این وبلاگ با لینک های حذف شده یا وبلاگ هایی با محتوای اشتباهی مواجه نشوند، تصمیم دارم که با وسواس بیشتری از این پس مطالب معرفی اختصاصی وبلاگ ها را بنویسم و به طور ماهانه به همه وبلاگ های معرفی شده سری بزنم.

امیدوارم دوستانی که تقاضای معرفی وبلاگ شون را داشتند و دارند به این موضوع واقف باشند که زمانی می توانیم برای وبلاگشان مطلب اختصاصی بنویسیم که اطمینان پیدا کنیم وبلاگ خودشان را حذف نمی کنند یا محتوای آن وبلاگ را به سمت سویی بی ربط هدایت نمی کنند.